Welkom op de website van de Stichting Vogels in Brabant (VIB)

 

VIB-dag ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de West Brabantse Vogelwerkgroep

Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de West Brabantse Vogelwerkgroep organiseert het VIB op zaterdag 26 oktober een contactdag in Breda. Wij nodigen u van harte uit voor deze dag. 's Ochtends is er een lezingenprogramma met veel nadruk op het werk- en het werkgebied van de VWG. In de middag is er een excursie naar de nabijgelegen Vughtpolder.

Locatie: De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda (noord)

Programma: Jubileumdag 50 jaar West-Brabantse VWG

Voor deelname aan deze contactdag vragen we een bijdrage van €6,50 (inclusief koffie of thee bij aankomst én koffie of thee in de pauze). Het is mogelijk om een lunch á €10,00 te bestellen bestaande uit een kop soep met twee belegde broodjes en een krentenbol. Zelf meegebrachte lunch mag ter plaatse worden genuttigd.

Bij opgave voor de dag gaarne aangeven of je van de lunch gebruik wilt maken en aan welke excursie je wilt deelnemen. Indien u een lunch wilt bestellen, dan aanmelden vóór 19 oktober.  Opgave voor deze dag kan via deze link: Aanmelding VIB-dag Breda

LET OP: Wil je gebruik maken van de lunch, dan i.p.v. €6,50, bij opgave s.v.p. € 16,50 (toegang + lunch) overmaken op rekening NL 90 RBRB 0955 7424 20 t.n.v. Stichting Vogels in Brabant onder vermelding van uw naam en ‘VIBdag-Breda'. Geen lunch nodig, dan kan de toegangsbijdrage eventueel contant worden voldaan bij de zaal (s.v.p. gepast betalen).

 

Nieuwe VIB-secretaris gezocht!!

Jo van Zanten heeft te kennen gegeven dat hij het komend jaar stopt met zijn secretariaat van het VIB. Deze functie is dermate belangrijk dat we zonder nieuwe secretaris stoppen met de activiteiten van het VIB. Wanneer u mee wilt helpen met de VIB-activiteiten, laat ons dat dan weten via Stichting Vogels in Brabant of door te bellen naar nul zes 2254 1834 (Henk Sierdsema).

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Ray Teixeira

Op donderdag 1 augustus is, 's avonds thuis in zijn stoel, Ray Teixeira overleden. Ray was een groot liefhebber van vogels tellen en dat natuurlijk op een gestandaardiseerde, wetenschappelijk verantwoorde manier. Zo hadden en hebben de gegevens de meeste waarde om gebruikt te worden door organisaties zoals Sovon waarvoor het meeste telwerk werd verricht. Meer over Ray: In memoriam Ray Teixeira

We wensen Paranka, zijn kinderen, familie en vrienden sterkte bij het verwerken van het verlies.

 

 

Bijeenkomsten

Het VIB organiseert elk jaar twee bijeenkomsten vlak voor de start van het nieuwe broedseizoen: één in West-Brabant en één in Oost-Brabant. De bijeenkomsten van 2019 vonden plaats in het Land van Heusden en Altena en in Asten-Heusden. 

 

Op zaterdag 26 oktober zal in Breda een extra contactdag worden georganiseerd ter ere van het 50-jarig bestaan van de West Brabantse Vogelwerkgroep. In de ochtend zal een in aantal presentaties het onderzoek van de VWG in de afgelopen jaren aan bod komen. Ook zal een film worden vertoond over 50 jaar West Brabantse VWG. In de middag is er een wandelexcursie naar de Lage Vught-polder: geen onbekend gebied voor diegenen die twee jaar geleden de Westbrabantse VIB-dag hebben bezocht. 

Binnenkort volgt er meer informatie over deze dag.

 

 

We zijn bezig met de vernieuwing van de website omdat deze verouderd was. Bovendien was de website ten dele onbereikbaar na een verhuizing naar een nieuwe server. De oude website is nog steeds bereikbaar via deze link

  

  

Op excursie in De Vughtpolder