Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de West Brabantse Vogelwerkgroep organiseert het VIB een contactdag in Breda-noord. Wij nodigen u van harte uit voor deze dag. 's Ochtends is er een lezingenprogramma met veel nadruk op het werk- en het werkgebied van de VWG. In de middag is er een excursie naar de nabijgelegen Vughtpolder.

Locatie: De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda

 

Programma

09:00 – Zaal open

09:30 – 09:40    Opening, Henk Sierdsema, namens VIB en voorzitter WBV Bert van der Haar

09:40 – 10:30    Film 50 jaar West Brabantse VWG (van John Vegt).

10:30 – 11:00    25 Jahre Zusammenarbeit zwischen den „West Brabantse Vogelwerkgroep“ und  PTOP  – durch Przemysław Bielicki, Praesident und Vizepraesident van de PTOP (in het Duits).

11:00 – 11:30 Pauze

11:30 – 12:00      Mussen in Breda , Raymond van Breemen

12:00 – 12:30      50 jaar waterwildtellen in West Brabant (een voorbeeld door P van Iersel)

12:30 – 13:00      PTT tellingen rond Breda resultaten door Leo Nagelkerke

13:00 – 14:00 Lunch

 

14:00 – 16:00      Wandelexcursie naar de Lage Vught polder o.l.v. SBB gidsen. Veranderingen na de wijzigingen in het waterbeheer. Ontwikkelingen weidevogels enzovoort.

16.00                   Nazit aan de bar voor eigen rekening.

 

Voor deelname aan deze contactdag vragen we een bijdrage van €6,50 (inclusief koffie of thee bij aankomst én koffie of thee in de pauze). Het is mogelijk om een lunch á €10,00 te bestellen bestaande uit een kop soep met twee belegde broodjes en een krentenbol. Zelf meegebrachte lunch mag ter plaatse worden genuttigd.

Opgave voor deze dag kan via deze link: Aanmelding VIB-dag Breda. Bij opgave gaarne aangeven of je van de lunch gebruik wilt maken. Indien u een lunch wilt bestellen, dan aanmelden vóór 19 oktober.

LET OP: Wil je gebruik maken van de lunch, dan i.p.v. €6,50, bij opgave s.v.p. € 16,50 (toegang + lunch) overmaken op rekening NL 90 RBRB 0955 7424 20 t.n.v. Stichting Vogels in Brabant onder vermelding van uw naam en ‘VIBdag-Breda'. Geen lunch nodig, dan kan de toegangsbijdrage eventueel contant worden voldaan bij de zaal (s.v.p. gepast betalen).